Alberto Moravia

      i.        Životopis a tvorba


          taliansky neorealizmus


          scenárista, kritik, novinár, dramatik


          angažoval sa v protifašistickom odboji


          vzdelával sa sám; prekonal TBC


          román Ľahostajní, zbierka Rímske poviedky – na spôsob Čechova, svet tulákov, zlodejov, prostitútok, slúžok…


          román Vrchárka (Horalka) – hl. hrdinka uteká do hôr, aby tam prežila vojnu – je tam ešte horšie – znásilnenia, hlad


          divadelné scenára

    ii.        Rimanka


          prostredie Ríma v období fašizmu


          Adriana vyrastá v chudobnej rodine iba s matkou. Tá chce, aby aj A prispievala peniazmi. A je veľmi krásna, preto ju matka zavedie do ateliéru, kde ju maľujú nahú. Spoločníčka Gizela ju po čase nahovára, aby robila s ňou prostitútku. Znásilnia ju – Gizela obviňuje Adrianu, preto aj ona sama hľadá vinu v sebe. Zaľúbi sa do šoféra Gina, ktorý ju však chce len využiť. Je naivná, sklame sa => stáva sa prostitútkou. Nie však pre peniaze, ale zo straty nádejí. Po čase sa jej to zapáči. Nie však kvôli peniazom – má rada svoje telo, rozkoš…Policajný úradník Astarita jej pomáha a chce, aby s tým skončila. Veľmi sa do nej zaľúbil, lenže ona do neho nie. Zaľúbi sa však do študenta Mina a kvôli nemu chce prestať. On je chladný – nič pre ňu nechce urobiť. Do jej života vstupuje i Sonzogno, násilný krutý človek. Adriana s ním čaká dieťa. Mino spácha samovraždu a čaká dieťa s vrahom ,ktorého zatknú. Vzdáva sa remesla, chce žiť svoj život a vychovávať svoje dieťa.


          neorealistický román


          o ľuďoch na periférii


          introspektívny román – analyzuje z pohľadu vnútorného vnímania


          vplyv morálky, spoločnosti nie je – k rozhodnutiam prichádza na základe vl.psych.rozvoja

 iii.
       
Vzťah k téze


          Citát kritiky: „Adriana je zhluk rozporov. Naivná, dôverčivá, dobrosrdečná, často jedná z popudu, náhlej zloby, z túhy ublížiť (i sama sebe), ponížiť sa , napríklad v prípade oboch krádeží. Je ten typ mravnej prostitútky. Podobne ako Dostojevského hrdinovia, i Adriana ma v sebe nezničiteľný základ „idiotstva“, viery v človeka…“


          Adriana – veľmi pekné dievča


        plná ideálov – chce usporiadanú rodinu, pekný domček, útulnú izbu, bezpečnosť a pokoj


        myšlienka na manželstvo vystupuje nad všetkým


        vzťah s matkou – chce, aby Adriana mala lepší život ako ona a aby aj ona prispela do domácnosti: „Byly jsme chudé jak kostolní myši a ona v mé kráse videla jediné bohatství, které máme v rukách, a které nepatří jenom mne, ale taky jí, když pro nic jiného, tak proto, že ona mě přivědla na svět.“


        má iné predstavy, a preto musí hľadať zamestnanie (modelka, tanečnica…neuspeje) – nakoniec matka potichu súhlasí s prostitúciou – ochotná porušiť zásady a morálku, keď to prinesie peniaze


        jej krása bolo jediné bohatstvom, ktoré mali


        naivná, nechápe, že jej matka musí čeliť otázke, ako prežiť


        Adriana sa jej zdala málo ctižiadostivá; Gina nemala rada, lebo bol chudobný – materialisticky založená „Adriana delá dobře, že se ukazuje pánům, kterí jí za to platí…a že by udělala líp, kdyby takové věci delala. Nejenomže bych jí nebránila, ale dokonce pomáhala…samozřejme, když by jí dobře platili.“


        matke vyhovuje, že už nemusí pracovať


        ich vzťah nebol veľmi blízky – až peniaze ho zblížili


        uvedomuje si, že peniaze sú potrebné, ale odmieta ich prijať ako to najpotrebnejšie – základné pre život


        vzťah s Ginom – láska je pre ňu tým pravým bohatstvom – zaľúbi sa do šoféra Gina – nevadí jej, že je len šofér (matka je však od začiatku proti tomu – hovorí, že ju nebude chcieť)


        raz ju vezme do domu bohatých, keď nie sú doma – prvýkrát pocíti trpkosť a nepokoj – cíti nespravodlivosť, ale aj tak nezačne túžiť po peniazoch – láska ostáva pre ňu najväčším luxusom a bohatstvom


        je pre ňu všetkým – no nechápe kto v skutočnosti je (že je ženatý a má 5ročnédieťa)


        nedokáže nenávidieť – neodsudzuje ho – obviňuje svoju krásu, pre ktorú stratil hlavu


        je pre ňu skôr slaboch ako podliak


        vzťah s Astaritom – prvýkrát je do niečoho nútená, prvýkrát sa jej niekto zmocnil a prvýkrát dostane peniaze za lásku – príjme ich


          on jej prezradí pravdu o Ginovi – jej sa zrúti svet – je sklamaná


          miluje ju a chce, aby sa vzdala remesla – chce sa o ňu postarať – ona však lásku neopätuje


          hoci sa rozhodne pre prostitúciu, nie je to pre peniaze – úplný opak Gisely – dôvody opustiť zásady sú viac psychologické ako materiálne => peniaze dáva matke a tá ich príjme


          objavuje v sebe niečo nové: zisťuje, že jej práca vyhovuje, že má rada lásku a peniaze, za ktoré si môže všeličo kúpiť (stále však nie sú hlavným motívom!) – a preto je šťastná „Myslela som na to, že sa mi páči milovanie, a že sa mi páčia peniaze, a povedala som si, že nabudúce nebudem odmietať ani milovanie ani peniaze, ani všetkých, ktorí môžu peniaze dať.“


          tie staré ideály však v nej pretrvávajú – má svoje hlboké túžby – hľadá samu seba


          láska je pre ňu jediným luxusom a bohatstvom – zistila však, že má rada i sex a lásku a to ju napĺňa


          uvedomuje si svoju krásu -chce z nej ťažiť  „A v to ráno som sa po prvý som sa na svoje telo pozerala ako na veľmi pohodlný prostriedok, ako dosiahnuť všetko, čo som nemohla dosiahnuť prácou a povinnosťami.“


          síce je prostitútkou, stále je v nej to nežné – tá predstava


          plná rozporov – prísun peňazí a sex, ktorý sa jej páči oproti romantickej predstave o živote a rodine


          nikdy si vopred nepripravuje, neplánuje, čo urobí


          nie je úplne naivná – uvedomuje si daktoré veci – zmätok v nej vyvolávajú úvahy o živote =>absurdita života


          vzťah s Minom – ľutuje, že nenaplňuje svoj sen – je ochotná kvôli Minovi vzdať sa tohoto spôsobu života


          smútok vo svojom vnútri – už vie, že nemôže mať všetko, po čom túži


          stačí jej, keď ju Mino príjme a nepovie jej, že ju nemá rád


          on pochádza z dobre zabezpečenej rodiny; študent – zdá sa, že má bezproblémový život


          povrchný, slaboch – sám nevie, čo chce; vedome si komplikuje život


          veľmi rád sa pred Adrianou vyťahuje – nie je schopný skutočnej lásky k žene


          existencialistické vnímanie sveta „ľudstvo je vred“ – psychicky labilný, nihilizmus, ničota


          chce byť v odboji, ale keď ho zatknú, zo strachu neváha okamžite zradiť „kamarátov“


          spácha samovraždu – „neveriť nikomu, nenávidieť všetkých“ -fašist.ideológia, ktorá ho ovplyvnila


          Adriana sa rozhodne povedať, že dieťa je jeho – chcela mu zaručiť lepšiu budúcnosť


          „ľúbiť znamená žiť“


          Adriana dospela k pravde o láske – je to prekliatie -nie je opätovaná, lebo keď milujeme, nie sme milovaní „…nikdy sa neopätuje, a keď milujeme, nie sme milovaní, nemilujeme. Nikdy sa nestáva, aby si dvaja milenci boli rovní citom a túžbou, aj keď je to ideál, ku ktorému všetci ľudia smerujú, každý vlastným spôsobom“


          ak máme lásku a milujeme milenca – milujeme všetkých ľudí – vidí lásku a hľadá ju v dieťati


          urobila niekoľko chýb (každý ich v láske robí) -verí, že dieťa bude mať lepší život – dieťa v nej podmieni zmenu – láska je tou úplnou hodnotou – chce žiť pre lásku, pre svoje dieťa


          čistá láska je jediná hodnota – hľadanie dobrého v ľuďoch


          úprimnosť. nevie nenávidieť „žiť treba pre iných“