Pavol Országh-Hviezdoslav

      i.        Životopis a tvorba


          1.vlna slovenského realizmu


          hájnik na Orave – miloval prírodu a dedinu


          Krvavé sonety – tematika 1.sv.vojny, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský – úpadok zemianstva, splynutie so sedliakmi

    ii.        Hájnikova žena


          Michal Čajka sa chce stať novým hájnikom. Vyberie sa do kaštieľa po povolenie od zemepána. Vďaka svojej statočnosti a zásluhám povolenie dostane. Hanka je dcéra bohatých rodičov – nápadníkov odmieta, lebo je verná Miškovi. Vezmú sa a odídu do horárne na Podvŕší. Cez poľovačku tu zavíta Artuš Villáni, ktorí Miška nemá rád – snaží sa zviesť Hanku. Bráni sa a zabije Artuša zarážcom. Miško zoberie vinu na seba. Hanka sa vráti k rodičom. Lenže po smrti mamy ju otec kvôli Miškovi vyhodí z domu. Hanka sa pomätie. Na súde sa M prizná k vražde. Vtom príde Hanka a povie pravdu. Miško je voľný a Hankin trest je to pomätenie. Raz Miško pomôže zastaviť splašené kone zemepána Villániho. Miško žiada miesto odmeny odpustenie pre Hanku. Narodí sa im dieťa a H sa vylieči.


          kompozícia – modern. reflex. epos – lyricko-epická skladba


        cez hl. hrdinu nám ukazuje svoje myšlienky a postoje =>subjektivizmus


        dejová línia – epická a lyrická (veľmi rozsiahle lyrické pasáže- opisy prírody)


        sujetová výstavba -expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa


        piesňové zložky – vplyv ľudovej slovesnosti


        sylabotonicko- prozodický systém


        jamb, daktyl a trochej


        pleonazmus, inverzia, elipsy, dialektizmy – provincionalizmy


          veľká úloha prírody – v nej je človek čistý, morálny – dokonca pomáha Hanke vyliečiť sa


        veľký vplyv: les chráni Miška a Hanku od skazenosti miest,…


          realizmus – snaha o pravdivé zobrazenie postáv – nik nie je bezchybný (ani Hanka nie je zidealizovaná)


          problém dvoch svetov – ľud a páni – páni si myslia, že môžu všetko a ľud sa im nesmie vzoprieť => Hanka skúša najskôr slovom, ale to na Artuša neplatí tak použije násilie – ale nezradí svoje ideály lásky

 iii.
       
Vzťah k téze


          protiklad dvoch svetov: Sveta kaštieľov a sveta chalúp


          Hanka Čajková – pochádza z bohatej sedliackej rodiny – dokáže sa vzdať bohatstva a vydať sa za Miška – láska je pre ňu to najcennejšie – ochotná žiť skromne


        máva aj svoje vrtochy – spočiatku aj ona flirtuje s Villánim – lichotí jej to, ale vie kde sú hranice


        odmieta Artušove peniaze – hodí ich do rieky – vernosť a láska sú pre ňu viac


        je schopná obetovať sa za milého, lebo ho ľúbi – a má o neho strach


        je veľmi pekná, dobrá manželka – veľmi pracovitá – prácu vykonáva až s radosťou


        keď flirt prerástol do niečoho väčšieho a Villáni ju chcel mať, siahla po zarážci a zabila ho


        Miška odsúdia, otec ju vyhodí z domu – cíti sa sama a opustená – pomätie sa =>príroda, Miško a dieťa ju z toho vyliečia – čistá láska, rodina


        žena – symbol lásky – Hanka sa nevzdáva svojich ideálov ktoré našla v Miškovi, skromnosti, prírode => jednoduchej láske


        „ľúbiť znamená žiť“ – v jej skutkoch – stará sa o Miška, je k nemu milá, je mu oddaná a verná; sama by neverila, že dokáže zabiť, ale za vernosť a sebaobranu to urobila